Sterowanie panelami fotowoltaicznymi

Sterownik paneli słonecznych - fotowoltaicznych

Zwrócił się do nas lokalny klient o opracowanie systemu sterowania panelami fotowoltaicznymi do istniejącego układu mechanicznego.

Poprzedni system który posiadał oparty był o układ pomiaru natężenia słonecznego i z założenia miał " podążać za słońcem ". System miał wiele wad, między innymi nie mógł pracować właściwie gdy był pochmurny dzień lub w zimie gdy śnieg zasypał czujnik.

Z uwagi, że systemy takie opracowuje się wykorzystując odbiorniki GPS, układy takie są dość drogie i narzucają wiele ograniczeń. Nasz system miał być odporny na wady układów nadążnych za słońcem, a jednocześnie dokładny i ekonomiczny.

Napisaliśmy autorski program sterujący uwzględniający pory roku, obliczający zenit przez co automatycznie dostosowuje zarówno oś X jak i Y.

Układ wyposażony został w program zabezpieczający przed zbyt silnym wiatrem i gdy tylko takowy wykryje składa panele do pozycji bezpiecznej. Jeśli po kilku minutach wiatr ucichnie, panele wracają do ustalonego na daną chwilę poziomu i pionu.

Sterownik również posiada funkcję ręcznego sterowania panelami zarówno w pionie jak i poziomie. Po wyjściu z trybu manualnego powraca do ustalonego położenia i pracuje w trybie automatycznym.

Po zakończonym dniu panele fotowoltaiczne powracają do punktu bazowego znajdującego się na wschodzie. W projekcie wykorzystany został sterownik plc, panel HMI, enkodery absolutne, zasilacz impulsowy, akcesoria.

 

Sterownik paneli słonecznych - fotowoltaicznych. Z uwagi, że systemy takie opracowuje się wykorzystując odbiorniki GPS, układy takie są dość drogie i narzucają wiele ograniczeń.

Ciekawostki

W roku 1980 zastosowano w systemie sterownika programowalnego inteligentne moduły obiektowe, wprowadzono funkcje komunikacyjne i zastosowano mikrokomputery do programowania sterowników.

W 1983 roku sterowniki programowalne zaczęły być powszechnie stosowane, bowiem w związku z postępami mikroelektroniki na rynku pojawiły się małe i tanie sterowniki programowalne plc.

W roku 1985 zaczęto stosować układy sterowania wykorzystujące sieci sterowników programowalnych, programy wizualizacyjne i rozproszone hierarchicznie układy sterowania.