Młyn farb proszkowych

Modernizacja układu sterowania wraz z przeróbkami mechanicznymi młynu farb proszkowych.

Zadanie które określił klient miało na celu poprawę wydajności oraz zmniejszenie awaryjności maszyny. Remont podzielono na dwie części:

1. Mechaniczną

2. Elektryczną

Zakres remontu mechanicznego polegał na przerobieniu mechanizmu windy kontenera oraz dostosowaniu urządzenia pod względami bezpieczeństwa (osłony).

Elektryczny remont został wykonany poprzez:

Modernizacje sposobu sterowania z zastosowaniem panela HMI, falowników, nowego algorytmu sterowania.

Zastosowane urządzenia:

Panel HMI Delta Electronics, sterownik PLC Siemens S7-300, falowniki Delta Electronics, motoreduktory HF, pozostałe elementy firm Schneider Electric, Pilz, Lappkabel, IFM
Modernizacja układu sterowania wraz z przeróbkami mechanicznymi młynu farb proszkowych.

Ciekawostki

W roku 1980 zastosowano w systemie sterownika programowalnego inteligentne moduły obiektowe, wprowadzono funkcje komunikacyjne i zastosowano mikrokomputery do programowania sterowników.

W 1983 roku sterowniki programowalne zaczęły być powszechnie stosowane, bowiem w związku z postępami mikroelektroniki na rynku pojawiły się małe i tanie sterowniki programowalne plc.

W roku 1985 zaczęto stosować układy sterowania wykorzystujące sieci sterowników programowalnych, programy wizualizacyjne i rozproszone hierarchicznie układy sterowania.